Καταστατικό αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας με την επωνυμία:
«Αστική Εταιρεία Μουσείο Μιχαήλ Γ. Κόκκινου Πολιτιστικός Οργανισμός Καλύμνου»

28 Σεπτεμβρίου 2005

Άρθρο 3- ΣΚΟΠΟΙ
Οι σκοποί της Εταιρείας είναι καθαρά πολιτιστικοί, μορφωτικοί ερευνητικοί επί επιστημονικού πεδίου, κοινωφελείς, εκπαιδευτικοί με κύριο χαρακτηριστικό την δια παντός τρόπου διάσωση πολιτιστικών αγαθών και την κοινοποίηση και προβολή αυτών σε ευρύτερο κοινό επί μη κερδοσκοπικής βάσης με τη δημιουργία Πολιτιστικού Φορέα δραστηριοτήτων του οποίου η επωνυμία είναι «ΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΙΧΑΗΛ Γ. ΚΟΚΚΙΝΟΥ – ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΟΥ». Και ως Πολιτιστικά Αγαθά νοούνται εκείνα που καλύπτονται απ’ όλες τις κατηγορίες πολιτιστικών αγαθών που αναγράφουν οι Κανονισμοί του Συμβουλίου της Ευρώπης, όπως π.χ. τα πάσης φύσεως αρχαιολογικά αντικείμενα και λοιπά στοιχεία που αποτελούν σύνολο ή τμήμα καλλιτεχνικών, ιστορικών ή θρησκευτικών μνημείων και προέρχονται από διαμελισμό τους, ζωγραφικοί πίνακες και σχέδια εξ ολοκλήρου χειροποίητα σε οποιοδήποτε υπόστρωμα και οποιοδήποτε υλικό, πάσης φύσεως εικόνες και τοιχογραφίες ηλικίας άνω των 100 χρόνων, ψηφιδωτά, πρωτότυπα έργα χαρακτικής, χαλκογραφίες, μεταξοτυπίες, λιθογραφίες και οι αντίστοιχες μήτρες τους καθώς και οι πρωτότυπες αφίσες, πρωτότυπα έργα αγαλματοποιίας και γλυπτικής, φωτογραφίες, ταινίες και τα αρνητικά τους, αρχέτυπα και χειρόγραφα καθώς και γεωγραφικοί χάρτες και παρτιτούρες μεμονωμένα ή σε συλλογή, νομίσματα από ευγενή ή μη μέταλλο ή από χαρτί, αρχεία πάσης φύσεως περιέχοντα στοιχεία άνω των 50 χρόνων, συλλογές αντικειμένων που παρουσιάζουν ενδιαφέρον από άποψη ιστορική, παλαιοντολογική, θρησκευτική, εθνογραφική, νομισματική, βοτανική, ζωολογική, ορυκτολογική, ανατομική κ.α., όπως και χειρόγραφοι κώδικες σε μεμβράνη ή σε χαρτί πάνω από 100 χρόνια έντυποι γεωγραφικοί χάρτες ηλικίας πάνω από 200 χρόνια, μεταφορικά μέσα πάνω από 75 χρόνια και τέλος άλλα είδη έντεχνης ή λαϊκής ελληνικής λαϊκής Τέχνης και γενικότερα Παραδοσιακού πολιτισμού της Ελλάδος. Κανονισμός Ε.Ο.Κ., αριθμ. 3911/92.

Ειδικότερα οι σκοποί της Εταιρείας είναι:
Α. Η καλλιέργεια της αγάπης προς τις τέχνες και τις καλλιτεχνικές ενασχολήσεις, όπως και η άσκηση και η εμπέδωση τούτων σε μέλη της κοινωνίας μερίμνη της Εταιρείας.

Β. Η ανάπτυξη και καλλιέργεια του πνευματικού και πολιτιστικού επιπέδου των μελών και φίλων της Εταιρείας, η κοινοποίηση προς πάντα τρίτον πολιτιστικών αγαθών, η μέριμνα για προαγωγή και μετάδοση κοινωνικής μόρφωσης και η ανάληψη κάθε ευγενούς πρωτοβουλίας που θα εξυπηρετεί το κοινό καλό.

Γ. Η δημιουργία Μουσείου και Πινακοθήκης στην Κάλυμνο, στην Αθήνα ή το Λουτράκι , όπου θα εκτεθούν τα γλυπτά και λοιπά έργα του γνωστού Καλλιτέχνη – δημιουργού Μιχαήλ Γεωργίου Κόκκινου, παππού του Διευθύνοντος Συμβούλου της Εταιρείας.

Δ. Η ενεργός συμμετοχή της Εταιρείας στη δημόσια πολιτιστική ζωή της χώρας μας, όπως και άλλων ευρωπαϊκών χωρών και η ενημέρωση των κατοίκων σε επιστημονικά, κοινωνικά, καλλιτεχνικά και κυρίως πολιτιστικά θέματα.

Ε. Η οργάνωση και πραγματοποίηση Συνεδρίων, Ημερίδων, Επιστημονικών Συναντήσεων και Συμποσίων και η δημοσίευση Πρακτικών και λοιπών αποτελεσμάτων της επιστημονικής έρευνας στα πλαίσια των σκοπών της Εταιρείας.

Στ. Η συλλογή μελέτη, τεκμηρίωση, συντήρηση, αποκατάσταση, έκθεση προβολή και δημοσίευση έργων και αντικειμένων Γλυπτικής, Ξυλογλυπτικής, Ελληνικής Λαϊκής Αρχιτεκτονικής, Μεταλλοτεχνίας, Κεραμικής, Αγγειοπλαστικής, Ζωγραφικής, Αγιογραφίας, Λαϊκής Επιγραφικής, Πλεκτικής, Καλαθοπλεκτικής, Κεντητικής, Διακοσμητικής, Βυρσοδεψίας, Κηροπλαστικής και αντικειμένων επεξεργασίας του υφάσματος, όπως και κάθε άλλης καλλιτεχνικής έκφρασης που η αξία της είναι πρόδηλος.

Ζ. Ο εντοπισμός, η διάσωση, η μελέτη και η διατήρηση του λαογραφικού πλούτου, των ηθών και εθίμων του Ελληνικού Παραδοσιακού πολιτισμού, του Αρχαίου Ελληνικού αλλά και του Βυζαντινού Μεσαιωνικού Πολιτισμού, η συλλογή στοιχείων, πληροφοριών και λοιπών γνώσεων γύρω από τις εκφράσεις και τα σύμβολά τους, όπως και η σύνταξη και δημοσίευση δοκιμίων που θα προβάλλουν την ιστορία και τις αξίες κυρίως της Γλυπτικής, Λιθογλυπτικής, Μαρμαρογλυπτικής και Ξυλογλυπτικής και Ζωγραφικής διαχρονικά.

Η. Η προστασία του φυσικού, ιστορικού και αρχαιολογικού περιβάλλοντος της Ελλάδος και η με κάθε νόμιμο και ηθικό τρόπο προβολή τόσο των εικαστικών όσο και των διακοσμητικών τεχνών είτε αυτά έγιναν έντεχνα είτε δημιουργήθηκαν με παραδοσιακούς τρόπους και μεθόδους και τα οποία διασαλπίζουν διαχρονικά τον Ελληνικό Πολιτισμό.

Θ. Η διάσωση και περισυλλογή, όπως και η διάδοση και διαφύλαξη κάθε ιστορικού, γλωσσολογικού, λαογραφικού, αρχαιολογικού και καλλιτεχνικού υλικού και η ενθάρρυνση κάθε πνευματικής και καλλιτεχνικής εκδήλωσης.

Ι. Η καταγραφή, αρχειοθέτηση, κινηματογράφηση, μελέτη, προβολή και δημοσίευση του γλυπτικού, ερευνητικού και λοιπού έργου του μεγάλου Γλύπτη Μιχαήλ Γ. Κόκκινου, η σύνταξη σχετικών εργασιών και εγχειριδίων και η με κάθε τρόπο και μέσο προβολή του γλυπτικού του έργου.

Ια. Η δημιουργία Βιβλιοθηκών, Εντευκτηρίων και Αρχείου φωτογραφιών και SLIDES αντικειμένων, γλυπτικού, εθνογραφικού και λαογραφικού ενδιαφέροντος, κειμένων και λοιπών στοιχείων και «ντοκουμέντων από τις εκφράσεις του Ελληνικού αρχαίου, μεσαιωνικού και νεωτέρου Πολιτισμού, όπως και η προβολή και δημοσίευση του.

Ιβ. Η έρευνα, η συγκριτική μελέτη και η τεκμηρίωση ιστορικών, γλωσσικών και λοιπών μαρτυριών και αφορούν την εξέλιξη, διαμόρφωση και ολοκλήρωση του Ελληνοχριστιανικού πολιτισμού σε σχέση με τους γειτονικούς λαούς, και η δημοσίευση των πορισμάτων της έρευνας.

Ιγ. Η οργάνωση και πραγματοποίηση Τμημάτων Σπουδαστών και Ενηλίκων και η δωρεάν διδασκαλία θεμάτων εικαστικών και διακοσμητικών τεχνών και κυρίως της ζωγραφικής και γλυπτικής Τέχνης.

Ιδ. Η στήριξη ενίσχυση και προβολή των Ελλήνων που κατοικούν σε Ευρωπαϊκές χώρες ή Ελλήνων που εργάζονται εκεί, όπως και συγγραφή και δημοσίευση λογοτεχνικών, ιστορικών, πολιτιστικών και λοιπών έντεχνων δημιουργιών που αφορούν την Ελλάδα και ιδιαίτερα τη Μαρμαρογλυπτική, Λιθογλυπτική, Ξυλογλυπτική και Ζωγραφική Τέχνη.

Ιε. Η μελέτη και εμβάθυνση γύρω από τις δοξασίες, την κλασσική Παιδεία, τις Ανθρωπιστικές αξίες και τις ελληνοχριστιανικές παραδόσεις, η μετάφραση και δημοσίευση κειμένων που έχουν σχέση και αναφέρονται σ’ αυτά και η δωρεάν διδασκαλία ελληνικής γλώσσας, ελληνικής παραδοσιακής μουσικής και μουσικών οργάνων μέσα και έξω από την Ελλάδα.

Ιστ. Η αποκατάσταση των εκάστοτε ζημιών των κτιρίων της εταιρείας, η συντήρηση αυτών και η συμπλήρωση εγκαταστάσεων και ελλείψεων για καλύτερη εξυπηρέτηση των σκοπών της εταιρείας.

Ιζ. Η δημιουργία προϋποθέσεων, ώστε η Ελλάδα και ειδικότερα τα Δωδεκάνησα δια της Καλύμνου, να αναδειχθούν σε γέφυρα πολιτιστικής, επιστημονικής και οικονομικής σύζευξης της Ενωμένης Ευρώπης με τα Βαλκάνια και την ευρύτερη περιοχή των παραευξείνειων και μεσογειακών χωρών καθώς και με άλλες αναπτυσσόμενες χώρες του κόσμου.

Ιη. Η συνεργασία με φορείς της κοινωνίας των πολιτών των αναπτυσσόμενων χωρών, τόσο της νοτιοανατολικής Ευρώπης, όσο και των παραευξείνειων και των μεσογειακών στο πλαίσιο των σκοπών της εταιρείας, προκειμένου να αναδειχθεί ο ρόλος των φορέων αυτών στην λειτουργία του ευρύτερου δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα όσον αφορά θέματα πολιτισμού.

Ιθ. Η προώθηση δράσεων και προγραμμάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης σε αναπτυσσόμενες ή υπό μετάβαση χώρες, στους τομείς της καλλιτεχνικής ανάπτυξης και προβολής έργων πολιτισμού.

Ιι. Η επιμόρφωση και η προενταξιακή προετοιμασία των ιδιωτικών ή δημόσιων οργανισμών των υπό μετάβαση χωρών σε θέματα αφορώντα την αναπτυξιακή πολιτισμική συνεργασία της Ενωμένης Ευρώπης και των χωρών αυτών.

Ομιλία του Μιχάλη Σ. Κόκκινου στις 6/12/2005 στους μαθητές Γυμνασίου της Κορινθίας στην Kokkinos Gallery στο Λουτράκι

…. Πριν σας μιλήσω και σας παρουσιάσω μερικά από τα εκθέματα του μουσείου, θεωρώ χρήσιμο να αναφέρω μερικά σύντομα λόγια για την τέχνη γενικότερα, μια και το θέμα της τέχνης είναι βέβαια τεράστιο. Επιστήμη ολόκληρη.
Στον λίγο χρόνο που διαθέτουμε, θα περιοριστώ στην αναφορά μόνον ελαχίστων σταθμών τής εξέλιξης της, και ιδιαίτερα αυτών που αφορούν την πατρίδα μας.

Η τέχνη, λοιπόν, και εδώ θα μιλήσουμε για τις εικαστικές και πλαστικές τέχνες, δηλ. την ζωγραφική, την γλυπτική την αρχιτεκτονική, ήταν και είναι-από τους προϊστορικούς χρόνους μέχρι σήμερα, τρόπος έκφρασης της ψυχικής διάθεσης των ανθρώπων, τρόπος εκδήλωσης της πνευματικής και ηθικής τους υπόστασης. Ακόμη μέσον εξυπηρέτησης των λατρευτικών τους πεποιθήσεων, μέσον αισθητικής και ψυχικής ικανοποιήσεως και μέσον εξωραϊσμού του ιδεώδους και της ζωή γενικότερα.
Το μέσον αυτό, δηλαδή το έργο τέχνης, είτε είναι πίνακας ζωγραφικής, είτε είναι άγαλμα, είτε είναι αρχιτεκτονικό έργο, έχει ύψιστη σπουδαιότητα γιατί παραμένει θετικό και οριστικό δημιούργημα ορισμένων ανθρώπων, ορισμένης εποχής και σταθερό καθόλο το μήκος της ύπαρξής του.
Με αυτόν τον τρόπο, χάρις στα έργα τέχνης, μπορέσαμε να σκύψουμε και να μελετήσουμε την εξέλιξη της ζωής της ανθρωπότητας, από το νηπιακό πρωτόγονο στάδιό της, του οποίου η ηλικία μετριέται με δεκάδες χιλιάδες χρόνια μέχρι σήμερα.
Πράγματι, ευρέθησαν μέσα σε σπήλαια και τάφους, ειδώλια, παραστάσεις και διακοσμητικά σχέδια σκαλισμένα πάνω σε βράχους ή σε κέρατα ζώων- κατόπιν στην παλαιολιθική εποχή, δηλ. μέχρι της 4ης χιλιετηρίδας π.Χ. ευρέθησαν ερείπια οικισμών, πέτρινα εργαλεία, σκεύη, όπλα, πελέκεις και άλλα.
Εις δε την Νεολιθική εποχή, ήτοι μέχρι του 1.400 π.Χ. τα ανευρεθέντα έργα τέχνης, αποδεικνύουν την αλματώδη και θαυμαστή πρόοδο ορισμένων λαών, μεταξύ των οποίων κυρίως διακρίνονται οι πρόγονοί μας της Κρήτης και των Νήσων. Αυτοί ανέπτυξαν σε υψηλό επίπεδο την επεξεργασία του πηλού, του χαλκού, του μαρμάρου, της αρχιτεκτονικής και της διακοσμητικής. Γενικότερα ανέπτυξαν θαυμαστό πολιτισμό, ο οποίος αποτελεί σταθμό στην ιστορία της ανθρωπότητας, κάτω από την ονομασία Αιγαίος Πολιτισμός, δηλ. το 2800 έως το 1080 π.Χ.. Σε αυτόν υπάγεται και η γνωστή σε όλους σας Μινωική και Μυκηναϊκή Εποχή.
Ακολούθησαν στη συνέχεια οι άλλες μεγαλειώδεις Ελληνικές εποχές, των οποίων κορύφωμα ήταν η Κλασική εποχή ή πιο γνωστή σαν «Χρυσούς Αιών», ήτοι από το 480-330 π.Χ. Δεν θα εισέλθω σε λεπτομέρειες των εποχών αυτών. Όμως θέλω να υπενθυμίσω σε όλους μας, την μεγίστη παρακαταθήκη που έχουμε από τους προγόνους μας. Αυτοί κατόρθωσαν δια της ακαμάτου εργασίας τους και επιμέλειάς τους, κάτω από συνθήκες απείρως δυσκολότερες των σημερινών, να αναπτύξουν τον ανυπέρβλητο από τότε μέχρι σήμερα πολιτισμό, σε όλους τους τομείς και ειδικότερα στον τομέα τέχνη, με την παγκόσμια ονομασία «το Ελληνικόν Θαύμα».
Χαρακτηριστικά λέγω μόνον για τα αγάλματα της εποχής εκείνης, που μαζί με τα τόσα άλλα υπέροχα έργα τέχνης, δημιούργησαν τον Χρυσό Αιώνα, θαυμάζονται από την πλαστικότητα, την αρτιότητα του σχεδίου και της συνθέσεως, των αναλογιών των σωμάτων και των προσώπων, το εύχαρις και γαλήνιο της κίνησης και της έκφρασής τους, το ευγενές αρμονικό και εξιδανικευμένο της όλης παραστάσεως, με τάσι τελειοποιήσεως προς το θείον, με την δημιουργία έργων στο μέτρο του ανθρώπου και για τον άνθρωπο.
Μετά την λαμπρή εκείνη εποχή , η κακή μοίρα, μας οδήγησε σιγά-σιγά στην κατάπτωση. Ακολούθησαν αιώνες εθνικής καταστροφής, και ξενικής δουλείας. Κατόπιν ευτυχώς το Έθνος μας, πάλι ευδόκησε να αναδείξει, επί δέκα και πλέον αιώνες, τον Βυζαντινό πολιτισμό, και την θαυμάσια Βυζαντινή τέχνη. Οι φωτεινοί φάροι αυτοί του Βυζαντινού και του Αρχαίου πολιτισμού μας, μεταλαμπαδεύτηκαν στα Ευρωπαϊκά ημιβάρβαρα τότε κράτη.
Ευτυχές αποτέλεσμα αυτών, και από άποψη τέχνης, υπήρξε, ότι ανέδειξαν κατά τον μεσαίωνα, την μεγάλη εποχή της Αναγέννησης και ότι έκτοτε συνεχίζουν οι χώρες αυτές και σχεδόν όλες οι χώρες του κόσμου, να εξελίσσονται προς το καλλίτερο, έχοντας σαν βάση πάντοτε τον ελληνικό πολιτισμό μας.
Όμως την Βυζαντινή πατρίδα μας φθόνησε πάλι η κακή μοίρα, και μας έριξε επί αιώνες στο μαύρο, ολέθριο σκοτάδι της Τουρκικής προ πάντων δουλείας, έως ότου φτάσαμε στην ευλογημένη απελευθέρωση, και ανάσταση του Έθνους μας το 1821.
Έκτοτε η πατρίδα μας, παρά τις αντιξοότητες των καιρών, έχει αναδείξει σωρεία διασήμων καλλιτεχνών, πολλοί των οποίων απέκτησαν διεθνή φήμη.
Η μεγίστη πλειονότης των συγχρόνων Ελλήνων καλλιτεχνών, παρά την ψυχική κατάπτωση που δημιούργησαν προ πάντων οι δύο παγκόσμιοι πόλεμοι, και παρά τις διεθνείς αναταραχές -οι οποίες δυστυχώς εξακολουθούν και επηρεάζουν δυσμενώς τα πνεύματα και τους καλλιτέχνες- ακολουθεί λαμπρή ιδεολογία και τεχνοτροπία, οι οποίες συντελούν στην εκπολιτιστική και προοδευτική άνοδο της πατρίδας μας.
Εύχομαι , όπως τα νέα ταλέντα της πατρίδας μας, που σήμερα μέσα από σας πολλά αναγνωρίζω, να κρατήσουν στην ψυχή τους τη συνείδηση, ότι είναι γεννημένοι στην ωραιότερα των πατρίδων και να εμπνέονται πάντα από αυτήν στην δημιουργία τους, κατά τρόπο υγιή, αφού γύρω μας τα βραχολάξευτα βουνά με τις αρμονικές σιλουέτες τους, τ’ ανθισμένα περιβόλια μας, τα νησιά μας με τους λεβέντες ναυτικούς μας και με τις αγγελόμορφες κοπέλες μας, τα μαγευτικά ακρογιάλια μας αλλά και τα Ολύμπια βουνά μας, δίδουν όλα τη χαρά της ζωής, μέσα στο καθάριο τ’ ουρανού και της θάλασσας το χρώμα, με ονειρώδη γοητεία.
Εύχομαι επίσης, όπως δημιουργήσετε έργα όχι μόνον με ιδανισμό και μες αγάπη για τον άνθρωπο, αλλά και να εδραιώστε μέσα στη ψυχή σας την πίστη, ότι είστε φορείς του ανώτερου είδους τέχνης, η οποία πηγάζει από την ελληνική μας παράδοση, με την ανυπέρβλητη παρακαταθήκη μας.

… Και τώρα θα σας προβάλω ένα μοναδικό ντοκιμαντέρ που αναπαριστά ζωντανά και με κάθε λεπτομέρεια τα σημαντικότερα αγωνίσματα που γίνονταν κατά την διάρκεια των πανελλήνιων θρησκευτικών γιορτών τον 4ο αι. π.Χ. και μας βοηθά να καταλάβουμε πως οι αθλητικοί αγώνες σφράγισαν το πολιτιστικό και ιστορικό πρόσωπο της ίδιας της Ελλάδας.