Περιγραφή έργου

το έργο έχει διατεθεί

Αρχική φωτογραφία
Anna photo