Περιγραφή έργου

το έργο έχει διατεθεί

Αρχική φωτογραφία
D. Kontog photo