Περιγραφή έργου

το έργο έχει διατεθεί

Αρχική φωτογραφία
DCF 1.0