Περιγραφή έργου

29χ42
χαρτί σε ξύλο, μικτή τεχνική
το έργο έχει διατεθεί