Περιγραφή έργου

Λάδι σε καμβά
32,50 x40,50 cm
Το έργο έχει διατεθεί

Αρχική φωτογραφία
n253-1