Περιγραφή έργου

Μικτή τεχνική σε χαρτί
50×65,5 cm