Περιγραφή έργου

Μικτή τεχνική σε ειδικό χαρτί
38×45 cm
Το έργο έχει διατεθεί

Αρχική φωτογραφία
n284b