Περιγραφή έργου

Μικτή τεχνική σε ειδικό χαρτί
32×48 cm