Περιγραφή έργου

Μικτή τεχνική σε πάπυρο
48×32 cm
Έργο αρχείου