Περιγραφή έργου

Μικτή τεχνική σε ειδικό χαρτί
32×48 cm

Αρχική φωτογραφία
irene

Στάδιο παραγωγής
n313_2

Λεπτομέρεια
n313_1