Περιγραφή έργου

Μικτή τεχνική σε ειδικό χαρτί
32×49 cm

Λεπτομέρειες
n314-1