Περιγραφή έργου

Στην Μ.Π.
Μικτή τεχνική σε ειδικό χαρτί 32×49 cm
Κολλημένο σε μακετόχαρτο 50×70 cm

Λεπτομέρεια
n315-1