Περιγραφή έργου

Μικτή τεχνική σε ειδικό χαρτί 32×49 cm
Κολλημένο σε μακετόχαρτο 50×70 cm