Περιγραφή έργου

Μικτή τεχνική σε ειδικό χαρτί 32×48 cm
Κολλημένο σε μακετόχαρτο 50×70 cm

Λεπτομέρειες
n320-1