Περιγραφή έργου

Λάδι σε καρτολίνα
50x70cm
Το έργο έχει διατεθεί

Λεπτομέρειες
n324a

n324b