Περιγραφή έργου

Μικτή τεχνική σε ειδικό χαρτί 31,5×48,5 cm
Κολλημένο σε μαύρο μακετόχαρτο 50×70 cm