Περιγραφή έργου

Stin C.Z.
Σινική μελάνι, λάδι, βερνίκι
35×50 cm
Το έργο έχει διατεθεί

Λεπτομέρειες
P.X. 333A