Περιγραφή έργου

Μικτη τεχνική σε χαρτόνι
30×26,50 cm

Λεπτομέρειες
No 335a

No 335b

No 335c