Περιγραφή έργου

Stin C.Z.
Μικτή τεχνική σε χαρτόνι
35×50 cm

Λεπτομέρειες
No341a