Περιγραφή έργου

Μικτή τεχνική σε καμβά από βαμβάκι
50×90 cm
(Από τη σειρά εικαστική προσέγγιση των αγαλμάτων
του Αρχαιολογικού Μουσείου Θεσσαλονίκης)

Λεπτομέρειες
Νο 347α