Περιγραφή έργου

Μικτή τεχνική σε καμβά από βαμβάκι 50,5×101 cm
(Από τη σειρά εικαστική προσέγγιση των αγαλμάτων
του Αρχαιολογικού Μουσείου Θεσσαλονίκης)

Λεπτομέρειες
No 349a

No 349b