Περιγραφή έργου

Λάδι σε ύφασμα από βαμβάκι
60×90 cm
(Από τη σειρά εικαστική προσέγγιση των αγαλμάτων
του Αρχαιολογικού Μουσείου Θεσσαλονίκης)

Λεπτομέρειες
Νο 350α