Περιγραφή έργου

Μικτή τεχνική σε χαρτί fabriano 300 gr/m2
32×48 cm κολλημένο
σε μακετόχαρτο 50×70 cm