Περιγραφή έργου

Μικτή τεχνική σε ειδικό χαρτί 32×48 cm
κολλημένο σε μαύρο μακετόχαρτο 50×70 cm

Λεπτομέρειες
Νο 355α