Περιγραφή έργου

Μικτή τεχνική σε καμβά από βαμβάκι
48,50×148 cm
(Από τη σειρά εικαστική προσέγγιση των αγαλμάτων
του Αρχαιολογικού Μουσείου Θεσσαλονίκης)

Λεπτομέρειες
No 359b