Περιγραφή έργου

Λάδι σε μουσαμά
60×106 cm

Λεπτομέρειες
No 360a

No 360b