Περιγραφή έργου

Λάδι σε μουσαμά
220×180 cm
Apres Edigio Antonaccio
Το έργο αυτό δημιουργήθηκε
σε συνεργασία με τη ζωγράφο
Χριστίνα Ζώη.
Το έργο έχει διατεθεί.