Περιγραφή έργου

Μολύβια σε ειδικό χαρτί
30×42 cm
Το έργο έχει διατεθεί.