Περιγραφή έργου

Μικτή τεχνική σε ειδικό χαρτί
30×42 cm