Περιγραφή έργου

Μολύβια σκόνες σε χαρτόνι
19×15 cm
Apres Pablo Picasso