Περιγραφή έργου

Τοιχογραφία με ντουκοχρώματα

Λεπτομέρειες έργου