Περιγραφή έργου

Μικτή τεχνική σε χαρτόνι
20×30 cm