Περιγραφή έργου

20.5χ29.5
χαρτί σε ξύλο, μικτή τεχνική
Tο έργο έχει διατεθεί