Περιγραφή έργου

60χ45
χαρτί σε ξύλο, μικτή τεχνική
το έργο έχει διατεθεί